Music and Creative Industry Indicators from Needs Assessment to Automated Production

Introducing the Open Policy Analysis Framework in the context of Slovak national cultural and creative industries policy framework

Abstract

An open invitation for a collaboration to help the Slovak government, the natonal assembly, and various civil and business societies to build and monitor evidence-based policies based on the experience of the music sector. We will use the Open Policy Analysis Guideliens and the best European evidence-based policy design practice that faciliate the creation and use of transparent evidence in the entire policy cycle from design to ex post evalutation.

Date
Oct 18, 2022 11:30 AM — 1:30 PM
Event
Introducing the Open Policy Analysis Framework in the context of Slovak cultural and creative industries policy framework
Location
Inštitút Kultúrnej Politiky
Nám. SNP 33, Bratislava, Bratislava 811 01
The LOCATION AND DATE of this event has changed. The event is strictly by registration only. Get in touch on the Contact Form if you have no invitation but would like to participate in the event. SLOVENSKÉ JAZYKOVÉ VERZIE ⬇️

This is a past event. Check out our forthcoming events or write to Daniel Antal or to antaldaniel. Or send an email.


We would like to present an open invitation for a collaboration to help the Slovak government, the national assembly, and various civil and business societies to build and monitor evidence-based policies based on the experience of the music sector. We will use the Open Policy Analysis Guidelines and the best European evidence-based policy design practice that facilitate the creation and use of transparent evidence in the entire policy cycle from design to ex post evaluation.

In the context of the OpenMuse project within the Horizon Europe framework program we would like to build on the results of the Slovak Music Industry Report and the Feasibility Study On Promoting Slovak Music In Slovakia & Abroad and show how modern open source statistical software and data science can help the slovak music industry, and more generally, the Cultural and Creative Sectors and Industries (CCSI).

In the 2023-2025 period we would like to develop at least two ‘smart policy documents’ and accompanying live dashboards to present all available data and textual evidence.

  • The Smart Policy Document template for Music economy, with an emphasis on increasing the value added and employment of Slovak music sector.
  • The Smart Policy Document template for Music diversity and circulation, with an emphasis on monitoring the music’s national market share in radio, streaming, educations.

Agenda:

  • Mária Kmety Barteková, PhD will present our Consortium’s ideas on designing policy and key business indicators that fit into the Slovak national creative and cultural sectors and industries policy agenda, and organize the data collection, processing, reporting, evaluation and feedback loop in practice.
  • Daniel Antal, CFA, the author of the Slovak Music Industry Report, will explain how our building Music and CCSI Data Observatories can help the synchronization of busienss and policy knowledge of the Slovak institutions with global knowledge hubs such as streaming platforms, industry databases, Wikipedia/Dbpedia/Freedb, Music brains, and national libraries.

Slovenská jazyková verzia

Projekt OpenMuse, ktorý tvorí veľké konzorcium partnerov vrátane SOZA a Ekonomickej univerzity v Bratislave, bol úspešný vo výzve Horizon Europe s názvom: Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem a momentálne je v procese podpise grantovej dohody s Európskou komisiou.

Sme presvedčení, že budovanie európskych hudobných ekosystémov na konkurencieschopnejších, spravodlivejších a udržateľnejších základoch si vyžaduje dôslednú tvorbu politík a obchodné plánovanie založené na dôkazoch. To si zase vyžaduje vyplniť medzery v dostupných údajoch identifikované v štúdii uskutočniteľnosti pre Európske hudobné observatórium (náš predbežný návrh riešenia v rámci projektu Horizont Europe si môžete pozrieť tu.)

Pomocou transparentných metód a nástrojov OpenMuse mapuje oblasť politík a zber údajov; vypĺňa medzery v existujúcich údajoch a umožňuje zainteresovaným stranám a tvorcom politík prijímať opatrenia založené na presných dátach. Projekt OpenMuse je založený na princípoch otvorenej analýzy politík, otvorenej vedy a vývoja softvéru s otvoreným zdrojovým kódom. Spolupracujeme so zainteresovanými stranami na identifikácii medzier v údajoch na úrovni EÚ, na národnej a regionálnej úrovni s cieľom spoluvytvárať relevantné ukazovatele a metódy ich premostenia; vyvíjať bezplatné softvérové nástroje na zber a analýzu údajov; a hlásiť nielen naše zistenia, ale každý krok, ktorý sme podnikli na ich dosiahnutie vo verejne dostupných dokumentoch.

Open Music Europe
Open Music Europe
An open, scalable data-to-policy pipeline for European Music Ecosystems.

Our consortium recognises that placing European music ecosystems on a more competitive, fair, and sustainable footing requires evidence-based policymaking, business planning and accuracy. We provide the data needed for these actions.